Besprekingsvorm

Termes en Voorwardes

Neem asb kennis dat ‘n 50% deposito van Totale Koste benodig word om optrede te bevestig. Betaling moet asb binne 14 dae vanaf datum van besprekingvorm geskied.

Die uitstaande balans is betaalbaar 7 dae voor datum van optrede

Kansellasie fooi: Die 50% deposito word verbeur indien optrede gekanselleer word. Indien optrede binne 7 dae voor of op datum van optrede gekanselleer word, is volle bedrag van totale koste betaalbaar

Bank Besonderhede

Bank: FNB (First National Bank)
Rekeninghouer: R Muller
Rekening Tipe: Tjek
Tak: Nigel
Rek Nr: 62293919258
Tak Kode: 251042

Vir direkte navrae:

Lize Muller
+27 (0) 83 742 4877
Epos