Tetelestai

01. Tetelestai (Dit is Volbring)
02. Jy bly My kind
03. Vlambaar
04. Lof Keurspel:
       - Al julle volke klap julle hande
       - Helder skyn die lig vir al die nasies
       - Kom na My toe
       - O Heer my God
       - Ek weet verseker
05. JMRMR (Jesus my rots my redding)
06. Hoe groot is ons God
07. Wat sal jy doen?
08. The River
09. Laat skyn
10. Die laaste groet
11. Ek het U nodig
12. Even so
13. Kompas
14. Halleluja in my hart

Volgende